Αποκατάσταση βιομηχανικού κτηρίου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

2020

Σχεδιασμός βιομηχανικού κτηρίου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου με νέα χρήση την επεξεργασία έξυπνων υλικών νανοτεχνολογίας. Οι επεμβάσεις αφορούν την αποκατάσταση της στέγης και των ανοιγμάτων των όψεων, καθώς και την βελτιστοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με σκοπό την αναβάθμιση της ευρύτερης ζώνης του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου στην οποία εντάσσεται το κτήριο.

Αρχιτεκτονικά: Γιώργος Κουμερτάς

Στατικά: Σταύρος Καρακατσανίδης

Κατασκευή: Effective Development