Μοντεσσοριανά παιδικά έπιπλα

2021

Παιδικά έπιπλα βασισμένα στην Μοντεσσοριανή μέθοδο διαπαιδαγώγησης.

Πύργος εκμάθησης (learning tower): ρυθμιζόμενος σε 4 επίπεδα, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του παιδιού. Δίνει την δυνατότητα στο παιδί να αυτοεξυπηρετείται, να αλληλεπιδρά με τους ενήλικες, να συμμετέχει στις εργασίες του σπιτιού σε θέματα όπως μαγειρική, χειρωνακτικές εργασίες κτλ., να είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο.

Καρέκλα ανεξαρτησίας: με 2 θέσεις καθίσματος διαφορετικού ύψους, όταν γυρίζει ανάποδα. Κατάλληλο από τους πρώτους 6 μήνες ζωής, με ψηλές πλευρές και πλάτη για στήριξη.