Συμβουλευτικές υπηρεσίες[συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτων] Νομιμοποιήσεις – Ταυτότητα κτηρίου[απαραίτητα για συμβολαιογραφικές πράξεις] Εκδόσεις αδειών[συγκρότηση φακέλων και διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών, πχ άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας κτλ] Αρχιτεκτονική Προμελέτη[σχεδιασμός με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και την εκπλήρωση … Περισσότερα