Διεύθυνση: Ιπποκράτους 188, Αθήνα, 11471
Τηλέφωνο: 210 6441 665 – 697 3985 941
email: georgioskoumertas@gmail.com